Te koop bij Albert Heijn Jumbo Supermarkten Crisp Picnic

Brandbrief: Beter Laten Leven Keurmerk

Beter Laten Leven Keurmerk - Dutch Weed Burger

Foto door: Lisette Kreischer

Deze brief is gericht aan politiek Den Haag. En iedereen die er verder bij gebaat is. En dat is iedereen.

Het huidige klimaat had nog gemakkelijk 100.000 jaar rustig kunnen voortbestaan, maar ze is verstoord en ontwricht op een ongekende schaal. De toekomst is beangstigend. We zullen ons moeten gaan aanpassen aan een onbetrouwbaar klimaat en een van de grootste ontwrichters is de vleesindustrie.

Wij nemen steeds meer natuurlijke ruimte in beslag, door massa’s dieren geboren te laten worden. Door landbouwgrond te gebruiken voor voedsel voor die dieren. Een enorme verspilling van hoogwaardige grondstoffen, landbouwareaal, zoetwatervoorraden en vrije natuur. De miljoenen varkens, koeien en kippen nemen de ruimte in van de vrije natuur. Natuurlijke ruimte die we nodig hebben. Om de biodiversiteit op peil te houden. Ze is onze basis, want ze geeft ons zuurstof. We moeten daarom de ingenomen ruimte terugnemen van de vleesindustrie. En teruggeven aan de natuur. En daarmee aan onszelf!


We behangen ledematen van dode dieren met stickers van het Beter Leven Keurmerk. Omdat dit het toppunt van cynisme is, stellen wij van Dutch Weed Burger er een keurmerk tegenover: ’beterlaten leven’. Wij pleiten er voor om ze niet meer te eten. Ook niet als de dieren een beter leven hebben gehad, of een iets minder slecht leven, want dat is waar het altijd op neerkomt. Er is genoeg eten voor ons allemaal als we stoppen met de vleesindustrie. De plantaardige producenten kunnen het gemakkelijk aan, samen met de akkerbouwers en andere plantentelers.

We kunnen ze beter laten leven. De dieren, die verdrongen worden door de bio-industrie, spelen een cruciale rol. Ze bestuiven de planten waar wij van eten, breken organisch materiaal af in de grond, waardoor de nutriënten vrijkomen en zijn essentieel onderdeel van de kringloopsluiting in de natuur. Van klein naar groot, ze wisselen allemaal uit met de natuurlijke omgeving. Vier jaar nadat de laatste bij sterft, sterft de laatste mens, zei de Vlaamse schrijver Maurice Maeterlinck al in 1901. Hoe meer verschillende soorten dieren leven in even zoveel verschillende soorten ecosystemen, hoe gezonder en stabieler het klimaat. Die biodiversiteit is noodzakelijk, voor ons eigen bestaan!

Wij maken nu de zesde grote uitstervingsgolf van diersoorten op aarde mee. De eerste die wordt veroorzaakt door de moedwillige acties van maar een soort, de menselijke. De onze. En die golf gaat uiteindelijk onze eigen soort meeslepen richting het grote uitsterven. We gaan daar met het huidige economische paradigma niet aan ontkomen.

Willen wij het leven doorgeven aan de volgende generaties? Dan moeten we radicaal het roer omgooien en de vlees- en zuivelindustrie snel afbouwen. Met dezelfde snelheid waarmee de vredeseconomie in de Verenigde Staten begin jaren veertig werd omgebouwd naar een oorlogseconomie. De dreiging van klimaatontwrichting is nu een werkelijkheid want onze economie voert oorlog met de natuurlijke wereld en ze wint, waardoor wij allemaal zullen
verliezen. En we willen niet verliezen. We willen leven. En zij ook. In vrede.

Beste politici in Den Haag. Wees moedig. Het is complex, maar het is nodig. Maak een einde aan de bio-industrie om de biodiversiteit een kans te geven. Geef ons weer een toekomst om naar uit te zien!


Mark Kulsdom
Founder Dutch Weed Burger.

Supported by:

Ingrediënten