Te koop bij Albert Heijn Jumbo Supermarkten Crisp Picnic

Consumentenbond haalt bakzeil: jodiumgehalte is goed

Gedroogde wieren micro-algen

Nadat de Consumentenbond ons eind juli 2017 meldde dat onze burgers mogelijk een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, stonden bij ons alle receptoren op scherp. Maar dan ook serieus. Al jarenlang verkopen we Weed Burgers op festivals en in restaurants. Meer dan honderdduizend mensen hadden ze inmiddels gegeten, waaronder ikzelf (waarschijnlijk de meeste van allemaal), maar ook mijn eigen dochter die vol trots elk jaar een schaal vol uitdeelde op het schooldiner voor de kerstvakantie. Het werd extra spannend toen de bond meldde dat ze hun bevindingen hadden doorgespeeld aan de NVWA – je weet wel, die club die wantoestanden in de vleesindustrie zou moeten onderzoeken, maar nu dus haar pijlen op The Dutch Weed Burger gericht had.

Eindstand na vijf maanden? Niets aan de hand.
Allereerst een stukje achtergrond. De Consumentenbond had onderzoek laten doen naar onze burger en daaruit bleek dat er driemaal de maximale dagelijkse aanbevolen hoeveelheid jodium in zou zitten. We konden dat zelf niet geloven en stuurden onmiddellijk onze eigen burgers naar het lab voor een dubbelcheck. Wat bleek? We zaten volgens ons eigen onderzoek volledig binnen de veiligheidsmarges. Een dag erna kregen we persoonlijk bezoek van twee inspecteurs van de NVWA die ons ook gerust wisten te stellen: ook hun laboratoriumonderzoek wees uit dat er niets aan de hand was.

“Jodiumbommen”
Toch was het kwaad al geschied. De Consumentenbond, hoewel inmiddels ingelicht, publiceerde medio oktober alsnog haar artikel waarin onze burgers tot “jodiumbommen” werden gebombardeerd. Enigszins ontdaan en ongerust over mogelijk opgelopen merkschade, mailde ik de Consumentenbond meteen, maar de ‘journalist’ had de zaak inmiddels overgedragen aan een bedrijfsjurist. In een stevig stukje juristentaal werd onze vraag om rectificatie afgedaan. Sterker nog, zij brachten naar buiten dat ze zelf nogmaals onderzoek gingen doen om dubbel te checken hoe en wat.

Prima, kunnen we begrip voor opbrengen. Fouten toegeven vanuit een instantie als de Consumentenbond is ook nogal wat, dus is het better to be safe than sorry. Wat bleek uit hun nieuwe onderzoek? De aangetroffen waarden jodium lagen zelfs nog veiliger binnen de Europese marges dan ons eigen onderzoek en die van de NVWA al bewezen.

Storm in een glas water
Na verscheidene publicaties van de Consumentenbond waarin wij met naam en toenaam in een zeer negatief daglicht werden gezet, verschillende media die het bericht van de Consumentenbond zonder meer kopieerden en ongeruste Dutch Weed Burger eters die op social media bediscussieerden hoe ernstig de kwestie was, bleek het allemaal een storm in een glas water.

Een excuus kwam er niet, er werd slechts herhaaldelijk gemeld dat de jodiumwaarde ‘nu wel’ goed was. Nu wel? Nee, altijd al. Jammer dat Consumentenbond haar fout niet wil toegeven. We laten de zaak hierbij rusten. Nu de focus weer op de vleesindustrie, beste bond en autoriteit, wiens gevaar voor de volksgezondheid en voor de gehele planeet snel geneutraliseerd moet worden.

– Mark

Wil je uitgebreider lezen waar alle fuss about was en hoe goed en belangrijk jodium eigenlijk is, bekijk hier ons eerder gepubliceerde persbericht.

Ingrediënten